El-ladestandere kan øge din lejepris

For at gøre elbiler mere attraktive har Folketinget for knap 2 år siden vedtaget en ændring i Byggeloven, der gør at der nu kan stilles krav til, at visse erhvervsejendomme skal etablere el-ladestandere.

Hvis du udlejer din erhvervsejendom, kan du også være omfattet af dette, uanset om lejerne efterspørger det eller ej.
Lovændringen gælder for erhvervsbygninger med mere end 20 parkeringspladser, ligesom ombygninger og nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser også vil være omfattet af dette.

Etablering af el-ladestandere kan ved udlejning give ret til at øge lejeprisen efter reglerne i Lejeloven § 58.

El-ladestander

Fokus på grøn omstilling bliver større og større og dette er et af mange tiltag.

Der har de seneste år været et meget stort fokus på at gøre verden mere grøn og bæredygtig og der har været meget debat om netop dette emne.
Elbiler har været en stor del af denne debat når man skal finde nye muligheder og nye veje for at optimere den grønne omstilling.

Danmark er som et af foregangslandene for den grønne omstilling helt med fremme når det kommer til elbiler og det er bl.a. derfor, denne ændring har haft stor fokus.

Der er ikke kun fokus på personbiler i fremtiden, men også lastbiler, hvor der er fokus på CO2-neutrale lastbiler som en del af den grønne omstilling.

Grøn omstilling kan i store træk betegnes som alle tiltag, der kan gøres for at begrænse eller udsætte følgerne af den globale opvarmning.