Persondatapolitik

Ved brug af Dansk Servicestations Handels hjemmeside og nyhedstjenester

Indledning

I det følgende kan du læse Dansk Servicestations Handels politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på Dansk Servicestations Handels hjemmeside og tilmelder dig vores nyhedstjenester (elektronisk post).

Når du færdes på Dansk Servicestations Handels hjemmeside eller tilmelder dig Dansk Servicestations Handels nyhedstjenester er vilkårene i denne persondatapolitik gældende. Når du færdes på hjemmesiden er Dansk Servicestations Handels cookiepolitik desuden gældende.

Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte Dansk Servicestations Handels hjemmeside eller nyhedstjenester.

Dansk Servicestations Handel værner om dine personoplysninger og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

Dansk Servicestations Handel betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Dansk Servicestations Handel
Vejlevej 159
6000 Kolding

CVR-nr.: 34450080
Telefon: 70 25 09 25
E-mail: [email protected]

Dansk Servicestations Handels indsamling af dine personoplysninger

Dansk Servicestations Handels behandling af dine personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertil hørende bekendtgørelser.
Dansk Servicestations Handel gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Dansk Servicestations Handel ikke længere har noget grundlag for at behandle.

Når du benytter dig af vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedstjenester forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet, at kunne sende dig de relevante nyhedsbreve mv. Dansk Servicestations Handel indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på Dansk Servicestations Handels hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesiden samt tilmelding til vores nyhedstjenester.

Hvilke oplysninger indsamles?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:

  1. Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”
  2. Hvilken browser du bruger
  3. Hvilken ip-adresse du har
  4. Eventuelt hvilket brugernavn du har

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies og der henvises derfor til den gældende cookie-politik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid finde cookiepolitikken frit tilgængelig på Dansk Servicestations Handels hjemmeside og du bliver endvidere bedt om at acceptere vores cookiepolitik, når du klikker dig ind på vores hjemmeside.

For at kunne levere vores nyhedstjenester til dig behandler Dansk Servicestations Handel personoplysninger om dig. Vi indsamler data når du tilmelder dig en event, bruger kontaktformularer, indsender en applikation ved brug af vores website eller tilmelder dig et af vores nyhedsbreve.

Kontaktoplysninger:

– Navn
– E-mailadresse
– Firma/arbejdsplads

Formålet med indsamlingen og opbevaringsperiode

Dansk Servicestations Handel indsamler dine kontaktoplysninger og firma/arbejdsplads i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjenester for at kunne gennemføre din tilmelding og levere relevante nyhedsbreve, markedsføring via elektronisk post, jf. markedsføringslovens § 2, stk. 1, nr. 15, herunder SMS og e-mail til dig.

Personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende elektronisk post til dig, herunder nyhedsbreve og anden relevant markedsføring vedrørende kampagner, pressemeddelelser, invitationer til events/seminarer/messer inden for interesseområder.

Oplysninger om dine interesser indsamles med henblik på at kunne sende de relevante nyhedsbreve og målrettet viden til dig. Nyhedstjenesterne er således valgt ud fra de oplysninger, du har afgivet om dine interesser inden for ovennævnte kategorier og er dermed tilpasset din situation.

Dansk Servicestations Handel opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldt Dansk Servicestations Handels nyhedstjenester. Hvis du framelder dig denne/de tjeneste(r) igen, sletter Dansk Servicestations Handel dine personoplysninger inden for 30 dage.

Videregivelse af dine personoplysninger

Du har i forbindelse med din tilmelding til Dansk Servicestations Handels nyhedstjenester givet samtykke til, at Dansk Servicestations Handel må videregive dine personoplysninger inden for Dansk Servicestations Handel. Du kan finde yderligere oplysninger om koncernen på www.danskservicestationshandel.dk. Dine personoplysninger vil derfor blive videregivet til Dansk Servicestations Handel, idet de står for en del af markedsføringen.

Dine personoplysninger videregives udover ovennævnte ikke til tredjemand, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom.

I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din færden på hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.

Brug af databehandlere

Ovennævnte personoplysningerne overlades til de databehandlere, som er tilknyttet Dansk Servicestations Handel. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Dansk Servicestations Handel og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som Dansk Servicestations Handel selv.

Sikkerhed omkring dine personoplysninger

Dansk Servicestations Handel behandler alle personoplysninger fortroligt og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Der tages back-up dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.

Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Dansk Servicestations Handel behandler om dig og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til Dansk Servicestations Handel ved at skrive til denne e-mailadresse: [email protected] Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

I forhold til det/de samtykke(r) du har givet Dansk Servicestations Handel i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten, kan du altid tilbagekalde dette/disse pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene. Tilbagekaldelsen får derefter virkning for Dansk Servicestations Handel.

Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte Dansk Servicestations Handel på e-mail: [email protected].

Tankstation til salg