Vurdering af din servicestation

Få fastslået den rigtige værdi af din servicestation med en ejendomsvurdering fra DANSK SERVICESTATIONS HANDEL

Der kan være mange grunde til at få din servicestation vurderet.

Hvad enten du skal sælge din servicestation, have viden om lejeniveauet, kende ejendomsværdien i forbindelse med regnskabsaflæggelse, belåning eller blot kende værdien af dine aktiviteter, kan vi hjælpe dig ved at foretage ejendomsvurdering.

DANSK SERVICESTATIONS HANDEL er en del af KLH Erhverv.

Bestil vurdering
Tankstationer til salg
Erhvervsmægler

Vi udarbejder blandt andet ejendomsvurderinger til brug for:

Vi udarbejder blandt andet ejendomsvurderinger til brug for:

DANSK SERVICESTATIONS HANDEL udarbejder vurderingsrapporter efter en skabelon, der er gennemgået og godkendt af BRF – Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation, så du kan være sikker på at den kommer omkring alle relevante ting i forbindelse med vurderingen.

RICS-certificeret

Kim Lange Hansen er tillige Chartered Surveyors i The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) hvilket betyder at vurderingsrapporterne altid udføres således, at de efterlever nogle skærpede krav til hvad vurderingsrapport som minimum skal indeholde, og stiller høje krav til vurderingsmandens faglighed og ikke mindst etik.

The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) er en international brancheforening for erhvervsmæglere, der arbejder for at fremme og håndhæve de højeste internationale standarder for faglighed og etik når det kommer til vurdering af fast ejendom.

Bestil vurdering af RICS mægler
Tankstationer til salg